Skip to content

Over CEON

Over CEON

Over CEON Uitzendbureau

CEON is een bemiddelaar in alle vormen van flexwerk. Wij werken vanuit vaste locaties én ambulant, en maken daarbij gebruik van nieuwe media en mobiele communicatiemiddelen. Daardoor houden we de overheadkosten laag en kunnen we scherpe tarieven hanteren.

Sociaal voor werknemers

Omdat de menselijke factor centraal staat bij CEON, zijn de sociale aspecten van de uitzendovereenkomst uiteraard goed geregeld. In principe wordt er wekelijks betaald op basis van de geldende CAO-afspraken. Daarnaast heeft iedere uitzendkracht bij fulltime werk aanspraak op 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld. Voor het gemak van de werkgever zijn al deze zaken verwerkt in een all-in uurtarief.

Meerwaarde voor werkgevers

Het streven naar perfecte kwaliteit is het eerste uitgangspunt in de dienstverlening van CEON. Daarbij worden ook de normen t.a.v. gezondheid, veiligheid en milieu in acht genomen. De dienstverlening van  CEON zal dan ook een betrouwbare schakel vormen in uw bedrijfsproces.

Over CEON

Onze medewerkers

Werkwijze

Korte lijnen

CEON wil zodanig functioneren dat de belangen van alle betrokkenen –inlenende bedrijven, uitzendkrachten en vaste medewerkers- zo goed mogelijk gewaarborgd worden. Daarbij wordt een zgn. “platte” organisatiestructuur gehanteerd, waarin de communicatielijnen zeer kort zijn. Door het veelvuldig persoonlijk contact en de intensieve begeleiding van en door de vaste medewerkers van CEON is het mogelijk dat iedereen binnen de organisatie zijn eigen verantwoordelijkheid volledig tot ontwikkeling kan brengen.

Strategie in flexibiliteit

CEON kan meedenken over de zgn. strategische inzet van flexibele arbeid. Hoe ziet de meest optimale verhouding van vast en tijdelijk personeel er uit? Op welke wijze moet het flexibele deel van het bedrijfsproces ingevuld worden? Welk deel van de werkzaamheden wordt uitbesteed; welk deel van het flexwerk kan intern opgevangen worden? Flexibilisering is maatwerk en sterk afhankelijk van de situatie waarin uw organisatie zich bevindt. De kwaliteit van de uitvoering van onze diensten behoort vanzelfsprekend tot ons bedrijfsconcept.

Structuur in flexibiliteit

In veel sectoren is de concurrentie zeer scherp geworden en moeten bedrijven om concurrerend te blijven flexibeler gaan werken. Wellicht maakt uw organisatie hierop geen uitzondering. Flexibiliteit is dan geen luxe maar pure noodzaak. Kostenverlaging kan op diverse manieren tot stand komen: door automatisering, door het verplaatsen van productie naar lage-lonenlanden en door uitbesteding van een deel van de activiteiten. CEON heeft zich gespecialiseerd in het laatstgenoemde segment van van kostenverlaging en flexibilisering. Daarbij zal CEON altijd in het oog houden dat uw organisatie flexibeler wordt, de kosten worden beperkt en dat dit op een sociaal aanvaardbare wijze gebeurt en dat wordt voldaan aan alle eisen die worden gesteld door wet en CAO.